بنر 1
بنر 2
تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی

  • تیم کارشناسان فنی و هنری موسسه فرهنگی و هنری آهنگ آتیه، می‌توانند یاری‌گر شما در زمینه تبلیغات محیطی اعم از ساخت و نصب بیلبورد، تلویزیون شهری، تابلوهای فلکسی، تابلوهای LED، رول‌آپ، پاپ‌آپ و مانند آن باشند. موسسه فرهنگی و هنری آهنگ آتیه، همکاری‌های گسترده در این زمینه با سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن دارد.